sao chiếu mệnh tuổi mậu ngọ năm 2018

Xem hạn tam tai năm 2018 cho người tuổi Mậu Ngọ

Tránh cưới gả (đối với nam), hùn vốn, làm nhà, sửa nhà, mua nhà và kỵ đi sông đi biển. Tiếp tục làm những việc đã làm từ trước thì thường không bị ảnh hưởng nặng. Theo quan niệm tuổi Ngọ mà gặp năm Tuất thì bị hạn tam tai! Năm 2018 bạn bị hạn