sao chiếu mệnh người tuổi kỷ mùi

Xem hạn tam tai năm 2018 cho người tuổi Kỷ Mùi

Một số việc xấu thường xảy đến cho người bị Tam tai: Tính tình nóng nảy bất thường. Theo quan niệm tuổi Mùi mà gặp năm Tuất thì không bị hạn tam tai! Hạn tam tai là hạn của 3 năm liên tiếp đến với mỗi tuổi. Trong một đời người, cứ 12 năm thì