đại kỵ khi đặt tên cho con

Những điều cấm kỵ khi đặt tên cho con

Một cái tên đẹp, dễ nhớ, giản dị hay cái tên mới mẻ, độc đáo đều không có chỗ cho sự tầm thường, nông cạn. 1. Chọn tên qua loa, tùy tiện Tên gọi là đại diện của con người, thể hiện vị thế của người đó trong xã hội. Một cái tên đẹp sẽ