Tuổi Tam Tai

Xem hạn tam tai năm 2018 cho người tuổi Quý Hợi

Quan điểm chung cho rằng: Không phải lúc nào cũng tai họa nhưng thường đến năm Tam tai hay gặp nhiều vất vả khó khăn xảy ra. Theo quan niệm tuổi Hợi mà gặp năm Tuất thì không bị hạn tam tai! Hạn tam tai là hạn của 3 năm liên tiếp đến với mỗi

Xem hạn tam tai năm 2018 cho người tuổi Nhâm Tuất

Tránh cưới gả (đối với nam), hùn vốn, làm nhà, sửa nhà, mua nhà và kỵ đi sông đi biển. Theo quan niệm tuổi Tuất mà gặp năm Tuất thì bị hạn tam tai! Năm 2018 bạn bị hạn tam tai lần thứ 3. “Vào năm Tuất thì gặp Địa Tai Tinh Quân tắc hữu

Xem hạn tam tai năm 2018 cho người tuổi Tân Dậu

Bị kiện thưa hay dính đến pháp luật. Thất thoát tiền bạc. Mang tiếng thị phi. Theo quan niệm tuổi Dậu mà gặp năm Tuất thì không bị hạn tam tai! Hạn tam tai là hạn của 3 năm liên tiếp đến với mỗi tuổi. Trong một đời người, cứ 12 năm thì có 3

Xem hạn tam tai năm 2018 cho người tuổi Canh Thân

Quan điểm chung cho rằng: Không phải lúc nào cũng tai họa nhưng thường đến năm Tam tai hay gặp nhiều vất vả khó khăn xảy ra. Theo quan niệm tuổi Thân mà gặp năm Tuất thì không bị hạn tam tai! Hạn tam tai là hạn của 3 năm liên tiếp đến với mỗi

Xem hạn tam tai năm 2018 cho người tuổi Kỷ Mùi

Một số việc xấu thường xảy đến cho người bị Tam tai: Tính tình nóng nảy bất thường. Theo quan niệm tuổi Mùi mà gặp năm Tuất thì không bị hạn tam tai! Hạn tam tai là hạn của 3 năm liên tiếp đến với mỗi tuổi. Trong một đời người, cứ 12 năm thì

Xem hạn tam tai năm 2018 cho người tuổi Mậu Ngọ

Tránh cưới gả (đối với nam), hùn vốn, làm nhà, sửa nhà, mua nhà và kỵ đi sông đi biển. Tiếp tục làm những việc đã làm từ trước thì thường không bị ảnh hưởng nặng. Theo quan niệm tuổi Ngọ mà gặp năm Tuất thì bị hạn tam tai! Năm 2018 bạn bị hạn

Xem hạn tam tai năm 2018 cho người tuổi Đinh Tỵ

Một số việc xấu thường xảy đến cho người bị Tam tai: Tính tình nóng nảy bất thường. Theo quan niệm tuổi Tỵ mà gặp năm Tuất thì không bị hạn tam tai! Hạn tam tai là hạn của 3 năm liên tiếp đến với mỗi tuổi. Trong một đời người, cứ 12 năm thì

Xem hạn tam tai năm 2018 cho người tuổi Bính Thìn

Quan điểm chung cho rằng: Không phải lúc nào cũng tai họa nhưng thường đến năm Tam tai hay gặp nhiều vất vả khó khăn xảy ra. Theo quan niệm tuổi Thìn mà gặp năm Tuất thì không bị hạn tam tai! Hạn tam tai là hạn của 3 năm liên tiếp đến với mỗi